...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސްތާ
އ.
ކުއްލިގޮތެއްގައި ލިބޭ ހައިރާންކަން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނެވޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަސް . އަސްތަ . އަސްތާދިނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ