...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސްލު
ނ.
އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއް އުފެދުމުގެ މައިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޙަޤީޤަތްހޯދުން . ނައްޞު . ނުސްޚާ . ބުންޔާދު . ބުރުން ފަޅާނީ ބުރު . އަމަށުން . ވަނަން . ވަންނި . ވަންނިވަންނިލެއްވުން . މަސްދަރު . މަޖާޒު . ދަޅަ . ގައު . ސަންސުކިރިތުބަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ