...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަސްޖެހުން
މ.
(1) ދެގަނޑެތި ޖައްސައިފައި، އެއްފަށަށް ދަމައިގެން ބާރުވާގޮތަށް ގޮށްޖެހުން.
(2) އެއްފަށަށް ބާރުކޮށްގެން ބައްދާ ގޮށެއް ބެއްދުން.
(3) ތަވީދު ވަކިގޮތަކަށް ބަނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރައްކީލިޖެހުން . ބައްޅިޖެހުން . ކުރެވިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ