...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑަފިއޮޑި
ނ.
(1) ސަރުކާރުގެ އުޅަނދެއް.
މީގެފަޅުވެރިންނަށް ތިބޭނީ ކަލާސީންނެވެ.
(2) މަލާފަތުގެ ބަދަލުގައި ބިލެތް އެޅުމަށް އެއްކޮޅަށް ތަންކޮޅެއް ހިމަކޮށް ހަދާފައިހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ