...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑިނޭނގުން
މ.
(1) އަޑި ނުފެންނަގޮތްވުން.
މަޖާޒު:
(2) ސިއްރުއޮޅުން ނުފިލުން.
(3) ކަމެއްގެ ޙަޤީޤަތް އެނގޭ ވަރަށްވުރެ އޮޅުން ބޮޑުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ