...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑިއަށްދިއުން
މ.
(1) ގެނބުން.
(2) ފެންގަނޑެއްގެ އަޑިއަށް ފީނައިގެން ދިއުން.
(3) ފެނުގެ ތެރެއަށް ފެތިގެންދިއުން.
މަޖާޒު:
(4) ވެރިއެއްގެ ކުރިމަތީގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ފަރާތެއްގެ ކުރިމަތީ ޤަދަރު ކުޑަވުން.
(5) ކުރަމުންއައި ކަމެއްގައި ނަކާމިޔާބުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ