...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑިއެޅުން
މ.
(1) ވާން އުޅޭ ކަމެއް ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާހުރެ ވަންހަނާގޮތެއްގައި ލަސްވެފައި އޮތުން.
މަޖާޒު:
(2) ފައިސާގެ ގޮތުން ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ ގޮތުން ފެންވަރު ދަށްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ