...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑިގަނޑު
ނ.
(1) އަޑިވެފައި އޮންނަ ތަންގަނޑު.
މަޖާޒު:
(2) ލިބޭ ދެރައެއްގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމަށް އުނިކަން ލިބިފައި އޮންނަ ދުވަސްވަރު.
މިބަސް ބޮޑަށް ބޭނުންކުރަނީ އަތްމަތިދަތިވުމާ ބެހޭ ގޮތުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުކުނުވަޑޮ . ވައްޑެއި . ލޮލްވަޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ