...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑިގުޑަން
ނއ.
(1) އަޑިއުސް.
(2) ބައެއް ތަންތަން އަޑިކޮށް އަނެއްބައި ތަންތަން އުސްކޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަބިން . ރާޅުހެދުން . ބަނޑި . ބަނޑިބަނޑި . ބަނޑިވުން . ޏަމްޏަމު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ