...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑީތެޔޮ
ނ.
(1) އިންޖީނުތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބައިތައް ގޭނުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އިންޖީނަށް އަޅާ އޮލަތެލެއް.
(2) އިންޖީނުތެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިންޖީނުތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ