...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޑުބާ
ނ.
(1) ދިޔާއެއްޗެހި މިނަން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
(2) ދެބާގަ.
(3) ހަތަރު ބޮލިހި.
(4) އަށްދޮޅަހަގި.
(5) ސޯޅައޯބު.
އަޑުބައެއްގައި ހުންނާނީ 048 މިލިމީޓަރުގެ ދިޔާ އެއްޗިއްސެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުރުއް . ކަނޑި . އަޑުހަރުކުރުން . އަޑުގަދަކުރުން . އުޅައްކު . މަތިހަމަކުރުން . ގަންނަ . ގުއްލަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ