...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޒާބު
ނ.
ޢަޛާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަކުރޫހަ . ގިނިކަތުރު . ސުންނަތް . ސުންނަތްކަންތައް . ޒަބާނިއްޔަމަލާއިކަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ