...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޒިމަ
ނ.
(1) ފަންޑިތައިގައި ބޭނުންކުރާ އިސްމުތަކެއް.
މިއީ ޢަބުރާނީ އިސްމުތަކެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ.
(2) އަޒީމަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާހިއަޒިމަ . އަޒީމަ . ލިޔާތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ