...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޖިދައަށްކޮރުލުން
މ.
(1) އިރަށް އަޅުކަންކުރުން.
(2) އިރުއެއީ ކަލަކުކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް އެފަރާތުން ކަންކަމަށް އެދި ފަންޑިތަހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ