...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޖިދައިގެއައިން
ނ.
(1) އިރުވަރު ވަގުތު ތިލަވާ މަސްއައިން.
(2) އިރަށް އަޅުކަންކުރާ މީހުން ޚިޔާލުކުރާ ގޮތުގައި އިރާގުޅައިދޭ ޖިންނިފޮނުވާ މަސްއައިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ