...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޗާ
ނ.
(1) ފޮނިވާހަކަ.
(2) އ.
މީހަކު ހަދާފައިއޮތް އެއްޗެއް ނުވަތަ ދެއްކި ވާހަކައެއް ނުވަތަ ކުރިކަމެއް ރަނގަޅުވެގެން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މަލާމާތުގެ ގޮތުގައިވެސް މިބަސް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަހުންމެޓާ . ބައިސާކެނޑުން . އަޗީ . އާޗާ . ސަޅިކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ