...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އަޝްރަފުލް މަޚްލޫޤާތު
ނ.
(1) ހުރިހާ މަޚްލޫޤުން ކުރެ އެންމެމާތް މަޚްލޫޤުން.
(2) އިންސާނުން.
(3) ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި މުޙައްމަދު ނަބީ ކަލޭގެފާނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ