...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާ
ނއ.
(1) އެއްފަހަރުވެސް ބޭނުން ނުކުރާ.
(2) ކުރީން އުފެދިފައިނަތް ނުވަތަ ފެނިފައިނުވާ.
(3) ގިނަދުވަސް ނުވާ.
(4) ބާނުވާ.
(5) ތާޒާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންފުޅު . ހަށަވާލި . ހަނދި . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނގުރާމަ . ހަނޑޫ . ހަނޑޫހޮވުން . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނު . ހަނުލުން . ހަންމުށި . ހަންމޯ . ހަންފީރު . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުބީ . ހަރުމަނިޔާ . ހަރުގެ . ހަކުރު . ހަކުރުބޮލި . ހައިކަފުޅު . ހައިވަކަރު . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހައްބުރު . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހައްޓި . ހަވާލުވުން . ހަވިއްތަ . ހަމަބިން . ހަމަފައިޖެހުން . ހަމްދަރުދީ . ހަތަރުބޯފޮޅި . ހަތަރުފޮތް . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތިމައު . ހަތޭލިކަށި . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދުވަސްވުން . ހަތްތަރި . ހަތްޤިރާއަތް . ހަލަނި . ހަލަނިކަން . ހަލަވެލި . ހަލާދަނޑި . ހަސް . ހަޖަރު . ހާނ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ