...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާހަ
ނ.
(1) ލޯބި.
(2) ގެރިބަކަރި ޖަނަވާރުފަދަ ތަކެތި ގެންނާން ގޮވާގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާހަދިޖެހުން . އައުހަދި . އާހަދިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ