...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާހަދި
ނ.
ފަންޑިތަބޭހެއް.
މިހަދަނީ އޮޑިހަނުގައި ކެލަޔާ ބޮކަރާ ފޮތިހުވަނދު ފަދަތަކެތި ގާނައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާހަދިޖެހުން . އައުހަދި . އާހަދިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ