...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާހި
ނ.
(1) އަށްޑިހަ.
(2) 08.
(3) ނަވަހަތްތަރިއާއި އަށްޑިހައާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވަހަތްތަރި . އަށްޑިހަ . އައްޑިހަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ