...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާނ
ބިރުގަންނަވާން ބުނާ ބަހެއް.
(4) ބަޔަކުމީހުން މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު އެންމެން އެއްފަހަރާ ބާރުލުމަށްޓަކައި އަންގައިލާން ގޮވާގޮތެއް.
މިގޮތުގައި "އާނ" ގޮވާނީ ދަމާލައިފައެވެ.
(5) އެހެންތަ? މިގޮތުގައި މިބަހުގެ މާނަ ދޭހަވާނީ އެމާނަ ގަސްދުކޮށްގެން ބުނާ ރާގުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހައްބުރު . ހަމަބިން . ހަތަރުފޮތް . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތްޤިރާއަތް . ހަލަނިކަން . ހަލަވެލި . ހަޖަރު . ހާނ . ހާނބަސް . ހާނދީ . ހިންމިކޭމާ . ހިއްޕީން . ހިލަގައު . ހުމަށި . ހޫނ . ހެނގަމަސް . ހޯ . ހޯއް . ނައްޞު . ނިއައުކުރުން . ނިއައުވުން . ނިސިއާންތިކަން . ނިޔާކުރުން . ނިޔާވުން . ނުބެހޭކަމަކާއި ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާތި . ނޫހިލަފާޖާރު . ނެރުން . ނެގެޓިވު . ރަނބާލިކަކުނި . ރަސްހުވަނދު . ރާހިސޫރަތް . ރިހަބަތްކޭން . ރޯހާ . ބަނޑުދުރަ . ބަންޑާރައެދުރު . ބަންޑާރައެދުރުގެ . ބަރުގޮނު . ބަޑާދަނޑި . ބަޑިދޮރު . ބާ . ބީހުން . ބުރެކިރަބަރު . ބޭލާ . ބޮކި . ބޮލިކެ . ބޮޑައި . ބޯށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ