...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާނޅެޔޯ
އ.
މީހަކު ރަށަކަށް އައިމާ ނުވަތަ ކަމެއްގައި ކާމިޔާބު ވީމާ މަރުޙަބާގެގޮތުގައި ގޮވައިލާ ބަހެއް.
ސާބަހުގެ މާނައިގައި ވެސް މިބަސް ބޭނުންކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާނޅެޔޯތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ