...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާނޅޭ
އ.
(1) އަޖާއިބުކަން ފައުޅުކުރުމަށާއި، އުފައު ފައުޅުކުރުމަށް ބައެއް މަޤާމުގައި ބުނާ ބަހެއް.
(2) އިންތިޒާރުކޮށްހުރިކަމެއް ތިމާއެދޭ ގޮތަށް، ނުވަތަ އެއަށްވުރެވެސް ރަނގަޅަށް ވީމާ ބުނާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ