...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާނއެކޭ
އ.
(1) "އާނ" އޭ.
(2) "ހޫނ" އޭ.
(3) އެންމެރަނގަޅޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާނފަހެ . އޫނއެޅުން . އެހެންނަ . އެހެންޏަ . އޯއް . ލައްބަ . ލައްބަލައްބަކިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ