...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާނގު
ނ.
ގޭގެބިތުގައި ވަޔާއި އަލިއެތެރެއަށް ވަދެނިކުމެވުމަށްޓަކައި ކަނޑައިފައި ހުންނަ ލޯވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާނގަ . އާނގަވަޅު . މިއާގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ