...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާނު
ނ.
ބިމުތެރޭ ފެނުގެމަތީގައި ފެތުރިފައި އޮންނަގައުފަށް.
މިހުންނަނީ މަޑު ކޮށާއި ހަރުކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްބުރު . ހަޖަރު . ހިލަގައު . ހުމަށި . ނައްޞު . ނިސިއާންތިކަން . ނުބެހޭކަމަކާއި ކާޅުކެއަސް ސޮއްނުގޮވާތި . ނޫހިލަފާޖާރު . ރަނބާލިކަކުނި . ރާހިސޫރަތް . ބަނޑުދުރަ . ބީހުން . ކަށްގައު . އަތްދިގުކުރުން . އާނުކެނޑުން . އޮޅުފަސް . އޮއި . ވިއާއިނިވޭ . ވެލިއާނު . މަށަ . މަށަމަތި . މަށަގަނޑޮ . މަށިވެލި . މަށިފަސް . މަގުރަވަޅު . މަޓެޔާ . ފާންތިލަ . ފިލާލިއުން . ފެންހިންދާވަޅުގަނޑު . ފޮތްފޮށިކިޔެވުން . ދޮންމަށަ . ތަރަގަނޑު . ތަފުސީރު . ލޯއާނު . ގައްލީށި . ގަލޯށި . ގާފަޅާބަޑި . ސަޖިދަވަޅު . ސޫރަތް . ޒުލްޤަރުނައިނި . ޝަރުތު . ޤުދުސިއްޔަޙަދީޘު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ