...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާނުގަނޑު
ނ.
ތޮށީގައި ނުވަތަ ގޮނޑުދޮށުގައި ފެތުރިފައި އޮންނަ ގައުފަށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްބުރު . ހަޖަރު . ރަނބާލިކަކުނި . މަށަމަތި . މަށަގަނޑޮ . މަޓެޔާ . ތަރަގަނޑު . ގައްލީށި . ގާފަޅާބަޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ