...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާންމު
ނއ.
(1) ވަކިކަމަކަށް ވަކިބަޔަކަށް ޚާއްޞަނޫން.
(2) އާދައިގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހަމަބިން . ހަލަނިކަން . ހަލަވެލި . ހިއްޕީން . ހެނގަމަސް . ހޯއް . ނެރުން . ނެގެޓިވު . ރަސްހުވަނދު . ރިހަބަތްކޭން . ބަރުގޮނު . ބަޑާދަނޑި . ބުރެކިރަބަރު . ބޭލާ . ބޮކި . ބޮލިކެ . ބޮޑައި . ބޯށި . ބޯދި . ކަންފަތްވެން . ކަންޏާ ކުޑަ ކާށްޓެއް ނުކާށެވެ . ކޮކިން . އަވަސްޚިދުމަތް . އާންމަ . އިސްތަށި . އޮޅުދޫކައްޓަލަ . ވަޅިރީތީ ތޫނިއްޔާއެވެ. އަނބިރީތީ ހެވިއްޔާއެވެ. . ވައިލެޓްކުލަ . މިރުސްކުކުޅު . ފަރަށްމަސް . ފިހިގަނޑު . ފުށަތުރޯޅި . ފެހި . ފެހިކުލަ . ފޮށާއޮޅުން . ފޮށިގަނޑު . ދިވެހި އޮނު . ތޮފި . ގެޒެޓުވުން . ސަޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ