...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާރު
ނ.
(1) ގަސްގަހުގެލަކުޑީގެ އޮޅުފަށްނޫންތަން.
މިއީ ލަކުޑީގެ އެންމެ މޮޅުބައެވެ.
(2) ބިމުއަޑިން ފެން އަރާތަންތަން.
(3) ފެންކޯރު.
(4) މަޖާޒު:
މީހާގައިހުންނަ ހަރުދަނާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނދޫ . ބަޑާދަނޑި . ބުރުދާވަކަރު . ޅޮހާރު . ކަފަދިއްގާ . ކަލަންބޮކަރުއާރުދަރު . ކުދިލުނބޯ . ކޯރު . އާރުލުން . އޮޅުފަށް . ވަރުކަނދު . ވަކަރުފުށް . ވަކަރުލުން . ވަލުކަނދާ . ފުރުއް . ފުރޯޖެހުން . ފެންއާރޮ . ދަނޑިރޫސިހާބަތް . ތެލާރު . ގަންގާ . ސައްކެއުވަކަރު . ޕައިލެޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ