...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާރޮސް
ނ.
ކަށިކެޔޮ ނުވަތަ ބަނބުކެޔޮ ނުވަތަ އަލައިގައި ހިލާ ފޮނިކާއެއްޗެއް.
މިހުންނަނީ ހިކި ކެޔޮފަތަށް ލައިފައެވެ.
މި ޢާއްމުކޮށް ހިލަނީ ދެކުނު އަތޮޅުތަކުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އައުރުސް . ވަތުކެހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ