...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާރޯ
ނއ.
(1) ތާޒާ.
(2) އައުކަމާއި ރޯކަންހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާރޯތާނާ . އާރޯތާނާ ކަމަޅިމަތި . ފޯއްދުން ހެޔޮކަން . ތާޒާ . ތާޒާކަން . ތާޒާވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ