...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާރޯތާނާ
ނއ.
އެއްގޮތަކަށްެސް ބެނުން ނުކޮށް އާކޮށް ހުރި.
މިސާލު:
މިއީ އާރޯތާނާ ހެދުމެކެވެ.
ނުވަތަ މިއީ އާރޯތާނާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާރޯތާނާ . އާރޯތާނާ ކަމަޅިމަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ