...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާބާދުވުން
މ.
މީހުންނޫޅޭ ސަރަޙައްދެއްގައި ނުވަތަ ރަށެއްގައި ގެދޮރު އަޅައިގެން މީހުން އުޅެން ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ