...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާއޮޑިކުރުން
މ.
(1) ދޯނިފަހަރު މަސްބޭނުން ދެރަވީމާ އެހެލާފައި، ދޯނި ބަނދެގެން އަލަށް ބާލާއިރު ކުރާ ކަންތައް ކޮށްފައި ބޭލުން.
(2) މަޖާޒު:
އަނބިމީހާ ވަރިކޮށްފައި އަނެއްކާ އިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ