...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާވި
ނ.
(1) އެއްޗަކަށް ހޫނުވެގެން އަރާ އުދާސް.
(2) ދިޔާއެއްޗިއްސާއި މިނޫން ތަކެއްޗަށް ހޫނުވީމާ އެއިން އުފެދޭގޭސް.
(3) ބައެއް ތަކެތީން ނަގާ ލުއިތެލެއް.
މިސާލު:
(ހ) ބޮޑު އާވި.
(ށ) ފޮނިތޮށި އާވި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާށިދިލަ . ރާއުނދުން . ރާފޮޅި . ރޫޑަކިރޯޅި . ރޮކެޓު . ބާރޯޒުއާވި . ބޮއިލަރު . ބޮޑުއާވި . ބޮޑުއާވިމެޓާ . ކަޅުކައްޅަ . ކަޅުދިރި . ކަމީރު . ކާހި . ކާފޫރު . ކާފޫރު އާވި . ކާފޫރުތެޔޮ . ކާފޫރުތޮޅި . ކުދީނާ . ކެއްކުން . އަރަގު . އަވަލި . އާވި . އާވިކެއްކުން . އާވިއަނބު . އާވިއެރުން . އާވިއެރުވުން . އާވިމެޓާ . އިޑިއައްޕަން . އުދާސް . އުދާސްއެރުން . ވިލާ . މޭފާރު . ފަރަންޖީއާވި . ފިޔާދިލަ . ފޮނިބިސްގަނޑު . ފޮނިތޮށިއާވި . ދިލަ . ދިލައެރުން . ދިލައެރުވުން . ގޭސްހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ