...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާވިނެގުން
މ.
(1) އެތެރެހައްޓަށް ވާގޮތަކުން ހަށިގަނޑުގެ ތާކަށް ހޫނުވާހެން ހީވުން.
(2) ބައެއްތަކެތީގެ އަރަގު ނެގުން.
(3) އުދާސްނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާވިކެއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ