...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާވިކެއްކުން
މ.
(1) ދަވިއްގަނދު، ފޮނިތޮށި ފަދަ ތަކެތީން އާވިނެގުން.
(2) އާވި ކައްކާ އެތިގަނޑުން އާވިނެގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ