...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާވިއެރުވުން
މ.
(1) އާވިން ހޫނުވާގޮތް ހެދުން.
(2) ބޭސްވެރިކަމުގެ ގޮތުން މީހުންގެ ގަޔަށް ހޫނުފެނުގެ އާވިދުއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިލައެރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ