...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާމަނަކަ
ނ.
(1) ގަހެއްގެ ނަން.
މީގެ އޮށުން ހާނާތެލަކީ ވަރަށް މޮޅު ޖުއްލާބެކެވެ.
މީގެ ފަތް ހުންނާނީ ފަޅޯފަތް ހުންނަކަހަލަ ގޮތަކަށް އެއަށްވުރެ ކުދިކޮށެވެ.
(2) ހަތްތުނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތުރުޑި . ރުޑި . ރެނޑި . ރެދި . ރެދިފިލާ . ރެޑި . ރޮނޑި . ބޮޑުއާމަނަކަ . އާމަނަކަތެޔޮ . އާމަނައްކަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ