...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާމީން
އ.
(1) ދުޢާ އިޖާބަކުރައްވާ ދޭވެ! (2) ތިމާއަށް ލިބޭ އުނދަގުލެއް ފިލައިގެން ދިޔައިމާ ނުވަތަ ތިމާގެ އެދުމެއް ފުރިހަމަވީމާ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
(3) ޤަބޫލުވުމާއެކު ވާއެއްބަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ