...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާމްދަނީ
ނ.
ކުރާ މަސައްކަތަކުން ނުވަތަ މިލްކިއްޔާތުގައިވާ އެއްޗަކުން ލިބޭ ފައިސާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޖެޓް . ބޯޓުދަތުރުކުރުން . ކަމިޝަން . ކޮމިޔުނިޒަމް . އިޤުތިޞާދު . މަސައްކަތުދިއުން . މަސައްކަތް . މަސައްކަތްހޯދުން . މަސައްކަތްކުރުން . ފުށި . ދަނޑުފަނގު . ދެކޮޅުނުޖެހުން . ދެކޮޅުނުޖެހޭކަން . ލާރިހޯދުން . ލިބޭތަކެތި . ލޯލާރިއެއްހައި ހިސާބުވެސް ނުލިބޭ . ގޭކާވަޅި . ސޮކަށްހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ