...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާފުރުން
މ.
ނިދިއައުމުން ނުވަތަ ވަރުބަލިވުމުން ނުވަތަ ފޫހިވުމުން އެތެރެއަށް ނޭވާހިފުމާއިއެކު އަނގަހުޅުވޭ ގޮތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އާބުރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ