...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާދަ
ނ.
(1) ވަކިޤަވާޢިދަކަށް ހިނގަމުން އަންނަކަމެއް.
(2) ބައެއްކަންތައް ކުރާތަނަށް ބޭރުމީހުންވަނީމާ ދޭންޖެހޭ ދަރަނި.
(3) ރަސްމީ ބައެއްތަންތަނަށް ވަނުން ހުއްދަކުރުމަށްޓަކައިދޭ ފައިސާ.
(4) ކުރަމުން އަންނަކަމެއް.
(5) ކަންހިނގާމަގު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުގެ . ހައްދޫކަނޑުފަނިގޮޅާ . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްދުވަސްވުން . ހާތްތެރި . ހިންމިކޭމާ . ހިތިތޮރާ . ހިތުލޯބި . ހިތުލޯބިޖެހުން . ހިލަކަންފަތި . ހިލަފުއްޕުން . ހިލުން . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުޅުދާން . ހުޅުދާންކުރުން . ހުދުކައިރު . ހުދުވައިގުގޫ . ހުލި . ހުލިވުން . ހޭނުން . ނާރުއެރުން . ނާބުސްޚާނު . ނާސްތާ . ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ނިލަމެހިދައު . ނޭވާކުރުވުން . ރަންހިރު . ރަތްރޭރު . ރަތް ބުރުލީފާނަ . ރަތްހޮނޑަލި . ރަތްކަށިމާ . ރަތްމުށި . ރަތްދަތިމުޑު . ރަތްލިލީ . ރަޖާ . ރާބޮނދިމުގުރާން . ރާވަޅި . ރާދައަސްދޫނި . ރިހިހިރު . ރިހުންނެގުން . ރެސްޓޯރެންޓު . ރޭފަނާ އެރުން . ރޭފަނާނާރާކުދިން . ރޭފަނާނޭރުން . ރޯހާ . ބަބުރުތިންހަމަ . ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . ބަދެޅި . ބަޓަރުތޮޅި . ބިލެތްމުރާކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ