...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާދައިގެ
ނއ.
(1) މޮޅުނޫން.
(2) ޚާއްޞަނޫން.
(3) ސާދާ .
(4) ދަރަޖަވެރިނޫން (5) ޒީނަތްތެރިކުރުމެއް ނަލަހެދުމެއްނެތް.
(6) ކަންދެއްކުމެއް ބޮޑާކަމެއްނެތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިތޮރާ . ހިލަކަންފަތި . ހުދުކައިރު . ހުދުވައިގުގޫ . ނިތްގަނޑު މިޔަރު . ރަންހިރު . ރަތްރޭރު . ރަތް ބުރުލީފާނަ . ރަތްހޮނޑަލި . ރަތްކަށިމާ . ރަތްމުށި . ރަތްލިލީ . ރަޖާ . ރާބޮނދިމުގުރާން . ރާވަޅި . ރާދައަސްދޫނި . ރިހިހިރު . ރިހުންނެގުން . ރެސްޓޯރެންޓު . ބަބުރުތިންހަމަ . ބަދެޅި . ބަޓަރުތޮޅި . ބިލެތްމުރާކި . ބީފާނު . ބެރުލަވަ . ބޮލިގަނޑު ކުޅުން . ބޮޑައިބުރަކި . ބޮޑުހިތި . ބޮޑު އުނދޯލި . ބޮޑުމުރާކި . ބޮޑުފާގަ . ބޮޑުފިނިހައް . ބޮޑުފޭލި . ޅަހަނޑޫ . ޅޮސްމިޔަރު . ކަހަނަގެނޑި . ކަނބުލޭގެ . ކަނުވުން . ކަރާރާބޮނދި . ކަޅުފޮނިޔަމަސް . ކަތިރިނދަލި . ކަލޭގެ . ކަސަބުޖެހި ފޭލި . ކިރުޅިފާނަ . ކިރުކޯޅި . ކިރުފަނިހަނދި . ކުރަނދު . ކުކުޅުދުށިން . ކޮހުނބަހިތި . ކޯޓުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ