...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާދައިގެއިސްކޫލުފޮތް
ނ.
ދޭތެރެއެއްވަރުކޮށް ސަފުހާތަކުގައި ހުރަހަށް ރޮނގުދަމައިފައި ހުންނަ ސާޅީހަކަށް ސަފްހާގެ ފޮތް.
މިފޮތުގެ ބޭރުގަނު ލިޔާގަނޑުތަކަށްވުރެ ކުޑަތަންކޮޅެއް ބޯވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ