...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާދީއްތަ
ނ.
(1) ހުކުރު ހަތްދުވަހުގެ ތިންވަނަދުވަސް.
(2) ހޮނިހިރު ދުވަހާ ހޯމަ ދުވަހާ ދެމެދު އަންނަ ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުކުރު ހަތްދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ