...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާދޭ
ކ.
އައުން މިބަހުގެ ވާކަމާއި، އަމުރު.
މިސާލު:
(ހ) އޭނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު އާދޭ.
(ށ) ހަމަމިހާރު އާދޭ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއްޖެހުން . ހެހެލުން . ހެޔޮނުވާނެ . ނިކަން . ބައި . ބައެގަ . ބާނި . ބޯތަޅާލޯތަޅާހަދައިގެން . ކަލާކޮއްޓަކައިގޮވުން . ކުކުރުން . ކެނދި . ކެނދިމުޅި . ކެނދިމުޅިއަށްވެލި އެޅުން . ކެނދިމުޅިއުކުން . ކެނދުން . އަޅެ . އާދޭ . އާދޭސްކުރުން . އާދޭސްމަތީފޮތިއެޅުން . އެބަ . މަސާހިބު . މާތްކަލާކޮއްޓަކާ . މިނި . ފަރިޔާދު . ފައިމައްޗަށް ވެއްޓިގަތުން . ފައިދޮށަށްދިއުން . ފައިގައި ހިފުން . ފަސްކަނިދަށް . ދަރުމަވާނެ . ދޭތެރެ . ގަމިނި . ސަލާންޖެހުން . ސެހެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ