...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާތް
އ.
(1) އަންހެނުން ބައެއްގޮތެއްގައި ސިހުނީމާ ބުނާ ބަހެއް.
(2) ނ.
އަންހެނުން ލަދުގަންނަކަމަށް ހެދިގެން އުޅޭ ސިފަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހިނދުން . ހުދުކާފޫރު . ހުތްބޭސް . ހުލި . ހުލިވުން . ރަމަ . ރަމަވުން . ކަރުބޮލަކުއެސިޑު . ކޯލާވާޓަރު . އީވުން . ފަރަންޖީއާވި . ފެން . ތުއި . ތުއިކަން . ތުއިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ