...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އާލަ
ނ.
(1) ލޯބި.
(2) ހިތާވުމުގެ ލޯބި.
(3) ފިޔަލަ އާއިލާގެ މަހެއް.
މި މަސް ފިޔަލައަށްވުރެ ކުދިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދި . ހަނޑޫމުގުރާދަތި . ހަނު . ހައިޑުރޯމީޓަރު . ހަލަނި . ހިރަފުސްދެމި . ހީރަސްދަތި . ހީޓަރު . ހުންގާނު . ހެޑުފޯނު . ހޮނުދަގަނޑު . ނަރުކެނޑި . ނާށިއުނދުޅި . ނިޔަފަތިކަނޑާދަތި . ރާޑަރު . ރެންޗު . ރޭޑިއޯތެލިފޯނު . ރޮށިފިހާއެތި . ރޮނގުދަމާ ކަށިގަނޑު . ރޮނގުދަމާފަތިގަނޑު . ރޮންދާ . ބަންބުޑި . ބަލިބަލާކަށިގަނޑު . ބަޑި . ބާންސަރީ . ބިއްލޫރިކަފާކަށި . ބޮޑުގުންބާ . ބޯކޮށާދަތި . ކަށަވަރު . ކަށިގަނޑު . ކަންކުނިދަތި . ކަންވާރު . ކަރުދާސްކަފާދަތި . ކަކުނި . ކައްޕި . ކަލްކިއުލޭޓަރު . ކަޓަރު . ކީސް . ކޮއިލު . ކޯރާޑި . އައްސިފޮށި . އައްޑަނަ . އަވަން . އަތްޗަންފެށި . އަތްޗަންފޭށި . އަޑުގަދަކުރާ . އިންޖީނު . އިސްކަރާބު . އިސްކުރުކަނޑާފިލާގަނޑު . އިސްކުރުއަނބުރާ ކަށިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ